Unknown Pleasures  (2002)
# 2696  Unknown Pleasures (2002, Zhang Ke Jia)  Ranked # 2696
JustWatch - The Streaming Guide
AKA Ren xiao yao
Released 2002   (original release year)   Release Dates - IMDB
Director Zhang Ke Jia
Countries South Korea / France / Japan / China
Starring Wei Wei Zhao, Qiong Wu, Qing Feng Zhou, Hong Wei Wang, Ru Bai, Xi An Liu
Genres Drama / Caper / Gangster
Language Cantonese
Color Color
Details Amazon.com  Reviews, cast, technical info, trivia (affiliate link)
Selected by
Premiere  -