Tai yang zhao chang sheng qi  (2007)
# 2656  Tai yang zhao chang sheng qi (2007, Wen Jiang)  Ranked # 2656
JustWatch - The Streaming Guide
AKA Taiyang zhaochang shengqi / The Sun Also Rises
Released 2007   (original release year)   Release Dates - IMDB
Director Wen Jiang
Country China
Starring Joan Chen, Jaycee Chan, Wen Jiang, Anthony Wong Chau-Sang, Yun Zhou
Genre Drama
Language Mandarin
Color Color
Details Amazon.com  Reviews, cast, technical info, trivia (affiliate link)
Selected by
Venice International Film Festival  -  2007 Nominee