Big Man Japan

2007, Hitoshi Matsumoto
Advertisement
Advertisement
Film Details
Rating
# 2681  Big Man Japan (2007, Hitoshi Matsumoto)
Rank
AKA
Dai-Nipponjin
Released
Available
5/15/09
Director
Hitoshi Matsumoto
Starring
Hitoshi Matsumoto, Riki Takeuchi, Ua, Ryûnosuke Kamiki, Haruka Unabara
Country
Genres
Language
Color
Advertisement
Advertisement
Recommended By
Roger Ebert : Reviews  -  Review  Read more about Big Man Japan
Advertisement
Advertisement