Tokyo March

1929, Kenji Mizoguchi
Advertisement
Advertisement
Film Details
Rating
# 2580  Tokyo March (1929, Kenji Mizoguchi)
Rank
AKA
Tokyo koshin-kyoku
Released
Starring
Reiji Ichiki, Takako Irie, Takaya Ito, Gunnosuke Kanahira, Shunji Kanda
Country
Genre
Language
Color
Advertisement
Advertisement
Recommended By
AFI Desk Reference : Notable Films  -  1929    Book
Advertisement
Advertisement